Geschiedenis

van Kerkkoor tot Vrijetijdskoor Oosterhout
 
De plattelandsgemeente Oosterhout breidde zich na de tweede wereldoorlog sterk uit, vooral in zuidelijke richting. Zo werd de woonwijk “De Besterd” ontwikkeld en gebouwd. Toen dit gebied was vol gebouwd en de drang van de Gemeente Oosterhout tot expansie bleef, ging men verder met bouwen en ontstond aan de overzijde van het Wilhelminakanaal, de woonwijk “Oosterheide”.
 In het katholieke zuiden was het indertijd gebruikelijk dat in iedere woonwijk een kerk was. Zodoende werd in de woonwijk “Oosterheide” de Verrijzeniskerk gebouwd. De toenmalige bouwpastoor Jan Wijnen richtte in 1968 een kerkkoor op.
 
Eind jaren ‘60 kwam de periode van de ontkerkelijking. Als gevolg hiervan gingen mensen niet meer zo vaak naar de kerk en kregen de koorleden van het kerkkoor meer behoefte om ook andersoortige muziek te zingen.
De muziekkeuze van de diverse opeenvolgende dirigenten verschoof van religieus naar ook profaan. Dit leidde er uiteindelijk toe dat het koor van de Verrijzeniskerk niet langer meer een kerkkoor genoemd kon worden. De koorleden gingen verder onder een nieuwe naam die beter bij het nieuwe repertoire paste: “Seniorenkoor Oosterheide” onder leiding van mevrouw Mieke Derks-Wewerinke.  
 
Als gevolg van het veranderde repertoire veranderde ook de samenstelling van het ledenbestand. Waar voorheen slechts inwoners uit de woonwijk “Oosterheide” lid waren van het koor, meldden zich nu ook inwoners uit andere wijken van Oosterhout en inwoners van omliggende gemeenten zich aan. Ook jongere mensen voelden zich nu meer aangetrokken tot het koor.

De naam werd daarom veranderd in Vrijetijdskoor Oosterhout.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.