Bestuur

Voorzitter:

Mevrouw C. Tielemans

E-mail: voorzitter@vrijetijdskooroosterhout.nl

 Vicevoorzitter:

 Mevrouw M. Smaling

 E-mail: vicevoorzitter@vrijetijdskooroosterhout.nl

Secretaris:

Mevrouw R. Dijkman

E-mail: secretaris@vrijetijdskooroosterhout.nl

 Penningmeester:

 De heer Ch. Wouters

 E-mail: penningmeester@vrijetijdskooroosterhout.nl

Archivaris:

Mevrouw A. Peters-Angevaare

E-mail: archivaris@vrijetijdskooroosterhout.nl

 Notuliste:

 Mevrouw M. Smeulders

 E-mail: notulist@vrijetijdskooroosterhout.nl

Uitvoeringen:

De heer Peter van Hoek

E-mail uitvoering@vrijetijdskooroosterhout.nl

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.